26.5.2014, inkluzija.gov.rs – Javno predavanje o pokazateljima socijalnog uključivanja i socijalne zaštite u EU

26.5.2014, inkluzija.gov.rs – Javno predavanje o pokazateljima socijalnog uključivanja i socijalne zaštite u EU

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije, Republički zavod za statistiku, Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu i Svetska banka organizuju javno predavanje dr Erika Marliera (CEPS/INSTEAD) na temu Izrada komparativnih pokazatelja socijalnog uključivanja i socijalne zaštite na nivou EU: svrha, metodološki okvir i uloga u okviru Strategije Evropa 2020. Predavanje će se održati u utorak, 27. maja 2014. godine, od 10.00 do 12.00, u Profesorskoj sali Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu (Kamenička 6).

Skupu predsedava Toni Verheijen (Svetska banka), a uvodne napomene će dati Georg Papagianis (Delegacija EU u Beogradu) i prof. Dragan Vukmirović, direktor Republičkog zavoda za statistiku.

Izvor: http://www.inkluzija.gov.rs/?p=25211

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*