27.5.2014, Akcija za ljudska prava – I dalje bez političke volje za suštinskim promjenama u crnogorskom društvu

27.5.2014, Akcija za ljudska prava – I dalje bez političke volje za suštinskim promjenama u crnogorskom društvu

Iako je normativni okvir u oblasti reforme pravosuđa i ljudskih prava unaprijeđen, nedovoljno ojačani i/ili efikasni institucionalni mehanizmi i neadekvatna primjena normativnog okvira u praksi čini stanje u ovim oblastima samo donekle prihvatljivim. Zajednička karakteristika trenutnog stanja u svim navedenim oblastima je nedostatak političke volje da se dođe do suštinskih pozitivnih promjena.

Nepostojanje rezultata u radu tužilaštva u pogledu rasvjetljavanja afere „Snimak“, odsustvo pokretanja krivičnih postupaka protiv vinovnika nasilja nad učesnicima/ama povorki ponosa u Podgorici i Budvi, porast broja krivičnih djela nasilja u porodici za 18.8% u 2013. u odnosu na 2012.godinu i izuzetno blaga kaznena politika; svega 10% pripadnika/ca Romske i Egipćanske populacije koji se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Crne Gore uključeno je u programe za dokvalifikaciju, prekvalifikaciju i obuke za zanimanja tražena na tržištu rada; nepostojanje sistemskih rješenja u socijalnom zbrinjavanju beskućnika- samo su neki od identifikovanih problema u oblasti ljudskih prava u posmatranom periodu.

Izvor: http://www.hraction.org/?p=6696

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*