29.5.2014, NIAR – Za kulturu Roma podjednako odgovorni i Romi i neromi

29.5.2014, NIAR – Za kulturu Roma podjednako odgovorni i Romi i neromi

O Romima i njihovoj kulturi govori se, pored ostalog, kao o nečemu što onemogućava njihovo uključivanje u društvenu zajednicu, ravnopravno, uspešno obrazovanje, zapošljavanje i ostalo. Ako se zadržimo samo na tome, onda, u tom slučaju, iskazujemo negativan stav prema Romima, zanemarujući sve drugo. Naime, kultura jedne skupine međusobno se prožima sa stavovima većinske skupine prema manjinskoj, tako da je ta odgovornost zajednička odgovornost. To znači da su za kulturu Roma podjednako odgovorni i Romi i neromi. Kultura je jedna od najbitnijih, ako ne i najbitnija karakteristika čoveka i ljudskog društva, uopšte. Upravo, radi toga, govorimo o romskoj kulturi.

Romi danas nemaju nijednu kulturnu ustanovu ili instituciju. Još uvek nisu stvorene materijalne i druge pretpostavke za razvoj romske kulture, jezika Roma i kulturnog života Roma, uopšte. Kulturno-umetnička društva su jedini oblik i vid kulturnog življenja Roma. Zadovoljavanje društvenih i kulturnih potreba Roma ne sme zaostajati za zadovoljavanjem potreba bilo kojeg naroda, odnosno nacionalne manjine. Naprotiv, zbog objektivnih razloga, u mnogo čemu, ta nastojanja treba da i nadmašuju uobičajene norme.

(NIAR)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*