30.5.2014, inkluzija.gov.rs – Početkom 2015. Strategija za podsticaj civilnog društva

30.5.2014, inkluzija.gov.rs – Početkom 2015. Strategija za podsticaj civilnog društva

Strategija za stvaranje podsticajnog okruženja civilnog društva trebalo bi da bude gotova početkom 2015. godine, rekla je 29. maja direktorka Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Ivana Ćirković. Pored Albanije, Srbija je jedina zemlja u regionu koja nema takav strateški dokument koji treba da definiše institucionalni i zakonodavni okvir u toj oblasti. Na skupu o civilnom društvu u Srbiji upozoreno je da postoji realna opasnost “odumiranja” civilnog društva, kao što se to dogodilo u većini zemalja koje su nedavno postale članice EU. Kao jedno od rešenja za spas nevladinog sektora predloženo je usmeravanje civilnog društva na monitoring i evaluaciju javnih politika.

Izvor: http://www.inkluzija.gov.rs/?p=25323

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*