10.6.2014, NIAR – Zlatomir Jovanović: Primena aktivnih mera iz Strategije za unapređivanje zdravlja Roma u Srbiji

10.6.2014, NIAR – Zlatomir Jovanović: Primena aktivnih mera iz Strategije za unapređivanje zdravlja Roma u Srbiji

Zlatomir Jovanovic, Foto 1Zlatomir Jovanović, direktor romskog radija iz Obrenovca, je izjavio danas u pisano formi “Novinsko-informativnoj agenciji Roma”: “Strategija i akcioni plan za unapređivanje zdravlja Roma u Srbiji  postoje, kao i pojedinačne aktivnosti koje se bave zdravljem Roma. Suštinski se ne sprovode sveobuhvatne sistemske promene, koje bi trebalo da budu praćene ciljanim intervencijama koje će popraviti ono što sistem ne može da učini. Primena aktivnih mera iz Strategije terbalo bi da se primenjuje afirmativno a ne slektivno, i na taj način bi se postigao željeni cilj da  planirane aktivnosti i mere budu nešto više od slova na papiru. Aktivne mere trebalo bi da daju doprinos razvijanju intervencija na nivou zajednice da se smanji zdravstveni rizik i unapredi  zdravlje romske populacije, uz usvajanje novih zdravijih stilova života” – zaključio je Jovanović.

(NIAR)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*