11.6.2014, EurActiv – Rome brinu loš ekonomski položaj i fizičke pretnje

11.6.2014, EurActiv – Rome brinu loš ekonomski položaj i fizičke pretnje

Romi, kao i većina stanovnika Srbije, najvećom bezbednosnom pretnjom smatraju svoj loš socijalno-ekonomski položaj, ali se u nekim lokalnim zajednicama suočavaju sa direktnim fizičkim pretnjama, rezultati su istraživanja o Romima i reformi sektora bezbednosti. Romi takođe veruju vojsci, a o radu policije imaju uglavnom neutralan ili negativan stav. Ipak, većina ispitanika obuhvaćenih istraživanjem je rekla da bi se obratila policiji ako bi se suočila sa bezbednosnim problemom za koji je ta institucija nadležna, rečeno je 11. juna na predstavljanju istraživanja Centra za istraživanje javnih politika.

“Romska zajednica u najvećoj meri kao primarnu pretnju vidi ono što vidi i ostatak građana a to je nepovoljan socijalno-ekonomski položaj – briga za budućnost, zaposlenje i uslove stanovanja”, rekla je  istraživačica na projektu Jelena Radoman.

Izvor: http://www.euractiv.rs/ljudska-prava/7386-rome-brinu-lo-ekonomski-poloaj-i-fizike-pretnje-.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*