12.6.2014, OSCE – OSCE/ODIHR-ov direktor i Visoki komesar UN-a za ljudska prava potpisali deklaraciju o poboljšanju saradnje u ljudskoj dimenziji

12.6.2014, OSCE – OSCE/ODIHR-ov direktor i Visoki komesar UN-a za ljudska prava potpisali deklaraciju o poboljšanju saradnje u ljudskoj dimenziji

Ambasador Janez Lenarčić, direktor OSCE-ove Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) i Navi Pilaj, Visoki komesar Ujedinjenih nacija za ljudska prava, su se složili o saradnji između njihovih institucija u zajedničkoj deklaraciji koju su potpisali danas u Ženevi.

Deklaracija postavlja temelje za veći zajednički rad ODIHR-a i kancelarije VIsokog komesara za ljudska prava (OHCHR) u promociji i zaštiti ljudskih prava, demokratije, vladavine prava, tolerancije i ne-diskriminacije, kao i jednakosti polova.

Izvor (engleski jezik): http://www.osce.org/odihr/119729

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*