16.6.2014, ljudskaprava.gov.rs – Prvi koordinacioni sastanak o projektima usmerenim ka unapređenju položaja Roma u Republici Srbiji

16.6.2014, ljudskaprava.gov.rs – Prvi koordinacioni sastanak o projektima usmerenim ka unapređenju položaja Roma u Republici Srbiji

U Palati Srbija, dana 16. juna 2014. godine Kancelarija za ljudska i manjinska prava u saradnji sa Kancelarijom za evropske integracije i Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije, organizovala je koordinacioni sastanak o projektima usmerenim ka sprovođenju Strategije za unapređenje položaja i statusa Roma u Republici Srbiji.

U uvodnom obraćanju Suzana Paunović, direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava je naglasila da je ova inicijativa organizovana sa ciljem uspostavljanja mehanizma redovne razmene razmene informacija o realizovanim i planiranim aktivnostima svih relevantnih korisnika projekata, donatora i timova za implementaciju projekata u cilju efikasne i delotvornije upotrebe budžetskih i donatorskih sredstava, čime bi se dala značajna podrška procesu unapređenja položaja Roma u Republici Srbiji.

Čitav proces  treba da rezultira većom transparentnošću projekata namenjenih unapređenju položaja Roma, kao i efikanijim korišćenjem budžetskih i donatorskih sredstava, izrazila je Paunović.

Izvor: http://www.ljudskaprava.gov.rs/index.php/yu/vesti-l/863-prvi-koordinacioni-sastanak-o-projektima-usmerenim-ka-unapredenju-polozaja-roma-u-republici-srbiji

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*