16.6.2014, NIAR – Novi evropski manjinski standard

16.6.2014, NIAR – Novi evropski manjinski standard

Novi evropski manjinski standard traži aktivni odnos država prema očuvanju identiteta manjina u vidu preuzimanja potrebnih ili specijalnih mera.

I manjinski standard OEBS-a i Saveta Evrope, koji čine evropski standard u oblasti zaštite manjina, pokazuju da suština manjinske zaštite nije u odredbama, institucionalno-pravnim okvirima nego, pre svega u politici vlade i praktičnom ponašanju svih, političkih i nepolitičkih aktera u društvu. Ukoliko je praktično ponašanje usmereno ka stvaranju duha tolerancije i medjusobnog uvazavanja – i zaštita nacionalnih manjina će biti u skladu sa takvom politikom. Medjutim, ukoliko je politika vlade diskriminaciona tu neće pomoći ni najbolja institucionalno-pravna rešenja, jer će nacionalne manjine faktički biti u lošem položaju.

(NIAR)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*