17.6.2014, ljudskaprava.gov.rs – Borba protiv diskriminacije u Sjedinjenim Američkim Državama

17.6.2014, ljudskaprava.gov.rs – Borba protiv diskriminacije u Sjedinjenim Američkim Državama

U Palati Srbija, dana 17. juna 2014. godine  Kancelarija za ljudska i manjinska prava organizovala je gostovanje istaknute profesorke prava na Univerzitetu Ajova, Adrien Ving, sa ciljem razmene iskustava i upoznavanjem sa izazovima i načinima sprovođenja antidiskriminacione politike u Sjedinjenim Američkim Državama.

Profesorka Adrien Ving održala je predavanje na temu „Borba protiv diskriminacije u Sjedinjenim Američkim Državama“.

Predavanju su prisustvovali predstavnici Kancelarije za ljudska i manjinska prava, predstavnici Sektora za zastupanje Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava Ministarstva pravde, kao i profesorka Zorica Mršević, naučna saradnica Instituta društvenih nauka.

Izvor: http://www.ljudskaprava.gov.rs/index.php/yu/vesti-l/864-borba-protiv-diskriminacije-u-sjedinjenim-americkim-drzavama

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*