17.6.2014, NIAR – Negativni popularni stavovi prema Romima

17.6.2014, NIAR – Negativni popularni stavovi prema Romima

Intenzitet nedavnog anti-romskog nasilja u Italiji bi trebao da služi kao alarm za buđenje za sve u Evropi. Višestruki faktori na delu: negativni popularni stavovi prema Romima; maltretiranja koje oni doživljavaju od strane policije; zvanična i nezvanična diskriminacija pri zapošljavanju, stanovanju, zdravstvenoj nezi, i drugim aspektima javnog života; nasilna retorika isključenosti i proterivanja koju koriste javni zvaničnici; neuspeh mnogih evropskih država da se izbore sa izazovima marginalizacije Roma – svi se kombinuju kako bi kreirali potencijalno eksplozivnu situaciju sa strašnim ljudskim posledicama. Kao što ovaj izveštaj pokazuje, ovaj zapaljiv miks faktora egzistira u više evropskih država. Borba protiv nasilja nad Romima i Sintima, u kontekstu njihove jedinstvene situacije, bi trebalo da bude prioritetna briga za donosioce politika i zvaničnike koji primenjuju zakon.

(NIAR)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*