18.6.2014, romea.cz – Komentar: Češka strategija za Rome bi trebala više podržati romsku inteligenciju

18.6.2014, romea.cz – Komentar: Češka strategija za Rome bi trebala više podržati romsku inteligenciju

Uprkos svim konceptima i naporima koji su uloženi do današnjeg dana, položaj romskog naroda u Češkoj Republici se pogoršava. Prema procenama, 80.000-100.000 Roma (procenjena trećina od svih Roma koji žive u Češkoj Republici) se bore sa mučnim problemima socijalne isključenosti.

Tokom proteklih nekoliko godina određeni negativni fenomeni su dramatično narasli u oblasti stanovanja, zaduženosti i teritorijalne segregacije. Pored toga, socijalne tenzije i nemiri utiču na Rome  ucelini a tendencija većinske populacije da se opredeli za ekstremna rešenja je u porastu.

Cilj romske integrativne strategije za 2020.godinu (ili Romska strategija 2020), koja je u procesu usvajanja od februara 2013.godine i treba da bude odobrena od strane vlade ove godine, a za koju je ministar za ljudska prava, jednake mogućnosti i zakonodavstvo sada odgovoran, je da preokrene negativne trendove u razvoju položaja romskog naroda u Češkoj Republici, posebno u obrazovanju, zapošljavanju, stanovanju i društvenoj areni.

Izvor (engleski jezik): http://www.romea.cz/en/news/czech/commentary-czech-roma-strategy-should-support-the-romani-intelligentsia-more

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*