19.6.2014, ljudskaprava.gov.rs – Odnos pripadnika kriminalističke policije prema diskriminaciji

19.6.2014, ljudskaprava.gov.rs – Odnos pripadnika kriminalističke policije prema diskriminaciji

Direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović učestvovala je na okruglom stolu ,,Predstavljanje istraživanja odnosa pripadnika kriminalističke policije prema diskriminaciji“, koji je održan danas sa početkom u 11 časova u prostorijama Kriminalističko-policijske akademije. Reč je o jednoj od mnogobrojnih aktivnosti u okviru IPA 2011 projekta EK ,,Sprovođenje antidiskriminacionih politika“ koji sprovode Kancelarija za ljudska i manjinska prava i služba Poverenika za zaštitu ravnopravnosti.

Izvor: http://www.ljudskaprava.gov.rs/index.php/yu/vesti-l/865-odnos-pripadnika-kriminalisticke-policije-prema-diskriminaciji

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*