23.6.2014, NIAR – Konferencija “Ujedinjeni za dostojanstvo”

23.6.2014, NIAR – Konferencija “Ujedinjeni za dostojanstvo”

Konferencija “Ujedinjeni za dostojanstvo” o specifičnom položaju mladih Roma na koje utiče višestruka diskriminacija će se održati od 23. do 27.juna u Evropskom omladinskom centru u Strazburu (Francuska).

Konferencija je osmiškjena kao forum za podizanje svesti i za istraživanje i formulisanje odgovora na situacije višestruke diskriminacije koja utiče na mlade Rome. Zamišljeno je da aktivnost bude prvenstveno događaj za mlade i da ima direktan uticaj na omladinske organizacije i institucije koje rade na anti-diskriminatornim pitanjima.

(NIAR)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*