24.6.2014, ljudskaprava.gov.rs – Sastanak sa predstavnikom Visokog komesara za nacionalne manjine OEBS-a

24.6.2014, ljudskaprava.gov.rs – Sastanak sa predstavnikom Visokog komesara za nacionalne manjine OEBS-a

Direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović sastala se sa predstavnikom Visokog komesara za nacionalne manjine OEBS-a Vilijamom Romansom. Paunović je upoznala predstavnika Visokog komesara o aktivnostima Kancelarije za ljudska i manjinska prava u oblasti zaštite prava nacionalnih manjina u Republici Srbiji. Razgovaralo se i o nizu značajnih pitanja koja se tiču položaja i uloge nacionalnih saveta nacionalnih manjina, kao i o ulozi Kancelarije za ljudska i manjinska prava u izmena i dopunama Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina.

Izvor: http://www.ljudskaprava.gov.rs/index.php/yu/vesti-l/872-sastanak-sa-predstavnikom-visokog-komesara-za-nacionalne-manjine-oebs-a

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*