25.6.2014, dijalog.net – Nagrada za integraciju Roma 2014

25.6.2014, dijalog.net – Nagrada za integraciju Roma 2014

Otvoren je EU poziv za Nagradu za integraciju Roma, kojom Evropska komisija želi da izrazi počast angažmanu organizacija civilnog društva u aktivnostima integracije romskih zajednica širom zapadnog Balkana i Turske, kao i da pruži vidljivost najboljim praksama i idejama.

Da bi pobedili na takmičenju, projekti treba da demonstriraju originalan pristup koji nudi sveobuhvatna, održiva rešenja za prevazilaženje postojećeg društvenog jaza između većinskih i romskih zajednica. Mogu se prijaviti projekti finansirani EU ili nekim drugim sredstvima, kao i samostalno razvijane inicijative.

Izvor: http://www.dijalog.net/nagrada-za-integraciju-roma-2014/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*