26.6.2014, Danas – Romi bez prijavljenog prebivališta nemaju pravo na zdravstvenu zaštitu

26.6.2014, Danas – Romi bez prijavljenog prebivališta nemaju pravo na zdravstvenu zaštitu

Romi u Beogradu i drugim gradovima Srbije ne mogu da ostvare osnovno pravo na zdravstvenu zaštitu, zato što vlada diskriminacija u našem zakonodavstvu, zaključak je održanog seminara u okviru projekta „Ostvarivanje prava Roma na kvalitetnu zdravstvenu zaštitu“.

Dr Marta Sjeničić, predsednica Udruženja pravnika za medicinsko i zdravstveno pravo, ističe da je svaki grad u obavezi da odmah obezbedi ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu za Rome i druge pripadnike neromskih manjina bez obzira da li imaju stalno mesto boravka odnosno da li su registrovani osiguranici.

Pored problema zdravstvenih knjižica, koje ne mogu da se izdaju ako nemaju prijavljeno prebivalište, drugi problem predstavlja i ekonomska pristupačnost, koja podrazumeva da zdravstvene ustanove, proizvodi i usluge moraju biti priuštive, ali u praksi to često nije tako.

Izvor: http://www.danas.rs/danasrs/srbija/beograd/diskriminacija_u_zakonima.39.html?news_id=284241

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*