27.6.2014, fra.europe.eu – Evropski sud za ljudska prava i Agencija EU za fundamentalna prava pokrenuli ažurirano uputstvo za evropski zakon o azilu, granicama i imigraciji

27.6.2014, fra.europe.eu – Evropski sud za ljudska prava i Agencija EU za fundamentalna prava pokrenuli ažurirano uputstvo za evropski zakon o azilu, granicama i imigraciji

Nakon uspeha prvog izdanja, Evropski sud za ljudska prava (ECtHR) i Agencija Evropske unije za fundamentalna prava (FRA) su danas pokrenuli ažuriranje izdanje njihovog uputstva za evropski zakon o azilu, granicama i imigraciji.

Priručnik o evropskom zakonu koji se tiče azila, granica i imigracije, a koji je nadgradnja iskustva iz prethodnog zajedničkog projekta ove dve institucije, je bio posebno pozdravljen od strane advokata, sudija i imigracionih praktičara, koji rade na takvim pitanjima na svakodnevnoj osnovi. Sveukupno, uputstvo je do sada bilo preuzeto otprilike 26.000 puta sa FRA-ovog i ECtHR-ovog vebsajta.

Izvor (engleski jezik): http://fra.europa.eu/en/press-release/2014/european-court-human-rights-and-eu-fundamental-rights-agency-launch-updated-guide

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*