27.6.2014, NIAR – Hajrudin Omerović: Pod hitno izvršiti transformaciju etničke grupe Roma u zemljama članicama EU

27.6.2014, NIAR – Hajrudin Omerović: Pod hitno izvršiti transformaciju etničke grupe Roma u zemljama članicama EU

Hajrudin Omerović, predsednik ,,EUROROM”-a , je danas u izjavi za “Novinsko-informativnu agenciju Roma” rekao:

“Romima u mnogim ustavima država Jugoistočne i Zapadne Evrope nije utvrđen status nacionalne manjine odnosno nacije, i time im je uskraćena mogućnost ostvarivanja političkih i nacionalnih prava koja im pripadaju kao narodu u sociološkom smislu.

Kao predsednik EUROROM-a predlažem da se izvrši transformacija Roma iz etničke grupe u evropsku naciju.

Romi imaju pravo na rešenje svog statusa u zemljama Jugoistočne i Zapadne Evrope u kojima žele i nastoje da održavaju i unapređuju dobre i prijateljske odnose i saradnju sa narodima u postojećim državama i njihovim nacionalnim institucijama, kao i svim drugim građanima.

U cilju stvaranja uslova za svoj biološki opstanak i sveukupni razvoj i očuvanje svog nacionalnog identiteta, romski narod ima pravo na osnivanje i razvoj svojih nacionalnih, kulturnih, verskih, obrazovnih, naučnih, ekonomskih, finansijskih, političkih i drugih institucija, udruženja, ustanova i organizacija, kao i pravo na njihovo finansiranje iz državnog budžeta.”

(NIAR)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*