27.6.2014, NIAR – Štampani i elektronski mediji predstavljaju jedini mogući javni komunikacioni kanal za prijem informacija

27.6.2014, NIAR – Štampani i elektronski mediji predstavljaju jedini mogući javni komunikacioni kanal za prijem informacija

Bajram Haliti, glavni i odgovorni urednik ,,Novinsko-informativne agencije Roma”, je danas u izjavi za portal niar.rs rekao: “Mediji na jezicima manjina u budućnosti moraju uspostaviti što bližu saradnju i komunikaciju kako bi se i na taj način ohrabrila i lokalna samouprava i državni organi da studiozno i ozbiljno počnu tretirati svaki, pa i onaj najmanji problem koji se tiče manjinskih naroda. Činjenica je da mediji sami po sebi ne mogu rešiti ni jedan problem, ali je takođe činjenica da mogu prepoznati većinu, i o tom svom saznanju obavestiti i državne organe i najširu javnost.”

(NIAR)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*