28.6.2014, ENAR – Saopštenje za štampu: Zaustavite iseljavanje izbeglica u Nemačkoj

28.6.2014, ENAR – Saopštenje za štampu: Zaustavite iseljavanje izbeglica u Nemačkoj

Evropska mreža protiv rasizma (ENAR) osuđuje iseljavanje 250 azilanata i Roma od strane policije iz bivše školske zgrade u Berlinu, Nemačka, u kojoj su oni živeli godinu i po dana. Iseljavanje je započelo 24.juna i još uvek se dešava.

I dok su životni uslovi u školi bili više nego neadekvatni, ona je postala mesto samoorganizovanja političkih protesta za izbeglice i omogućavala im je da probiju izolaciju zadržavanja izbeglica i pritvornih centara.

ENAR se solidariše sa ovim protestom, koji se suprotstavlja zakonima koji ograničavaju kretanje azilanata i njihov pristup tržištu rada u Nemačkoj, koji jasno krši ljudska prava, i zahteva zaustavljanje deportacija migranata.

Izvor (engleski jezik): http://www.enar-eu.org/Press-statement-Stop-the-refugee

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*