3.6.2014, crnps.org.rs – Platforma civilnog društva za pregovore o pristupanju EU

3.6.2014, crnps.org.rs – Platforma civilnog društva za pregovore o pristupanju EU

U prostorijama Medija centra će se 6. juna u 11h održati konferencija za medije posvećena predstavljanju Deklaracije o zajedničkoj platformi civilnog društva za praćenje procesa pregovora o pristupanju Srbije Evropskoj uniji (EU), kao osnove za dalje delanje civilnog društva i svih zainteresovanih strana u procesu pregovora o pristupanju Srbije sa EU bez obzira na način organizovanja i raznolikost aktivnosti u okviru civilnog društva u Srbiji, u skladu sa istaknutim principima i vrednostima.

Cilj događaja je da se podstakne diskusija o značaju uloge civilnog društva u procesu pregovora o pristupanju Srbije EU, o uslovima koji su potrebni da bi civilno društvo aktivno pratilo proces, kao i o tome kakva je uloga Narodne skupštine Republike Srbije kao predstavničkog tela, koje ima poseban značaj u ostvarivanju transparentnosti i demokratskog karaktera samog procesa.

Izvor: http://www.crnps.org.rs/category/sektor/nvo_vesti

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*