3.6.2014, portfolio.hu – Komisija predstavila dugačku listu preporuka za Mađarsku

3.6.2014, portfolio.hu – Komisija predstavila dugačku listu preporuka za Mađarsku

Evropska komisija je usvojila niz preporuka vezanih za ekonomsku politiku pojedinačnim državama članicama kako bi poboljšale oporavak koji je započeo pre godinu dana. Preporuke su zasnovane na detaljnim analizama pojedinačne situacije svake zemlje i obezbeđuju upustva o tome kako da se poboljša rast, poveća konkurentnost i kreiraju radna mesta u periodu 2014-2105. Lista preporuka za Mađarsku je dugačka. Ona se bavi sektorskim porezima, budžetom, javnim dugom, bankarskim sektorom, kreditiranjem, nezaposlenošću i problemima romske populacije.

Kako bi se ublažilo siromaštvo, potrebno je implementirati integrisane mere politike da bi se značajno smanjilo siromaštvo, posebno među decom i Romima.

Potrebno je implementirati nacionalnu strategiju o prevenciji ranog napuštanja školovanja, uz fokus na napuštanja vokacionog obrazovanja i treninga. Treba implementirati sistematski pristup u smanjivanju obrazovne segregacije i promovisati inkluzivno mejnsrim obrazovanje za obespravljene grupe, posebno Rome.

Izvor (engleski jezik): http://www.portfolio.hu/en/economy/commission_presents_long_list_of_recommendations_for_hungary.27866.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*