4.6.2014, humanrightseurope.org – Nils Mužniks: Moji strahovi za evropsku omladinu

4.6.2014, humanrightseurope.org – Nils Mužniks: Moji strahovi za evropsku omladinu

Komesar za ljudska prava Nils Mužniks se plaši da mladi ljudi gube svoju nadu u budućnost, svoju veru u politiku i svoje uverenje u evropski projekat, zbog uticaja mera štednje.

Pišući danas u svom poslednjem članku/komentaru, Mužniks objašnjava: “Mladi ljudi su bili jedna od grupa koja je bila najteže pogođena ekonomskom krizom u Evropi, uz nezaposlenost omladine koja je najčešća patologija mnogih država koje primenjuju mere štednje”, tvrdi on u svom poslednjem članku.

“Međutim, nisu samo potkopana socijalna i ekonomska prava mladih ljudi, već takođe njihovo pravo na jednak tretman, njihovo pravo na učešće i njihovo mesto u društvu, a i šire, u Evropi.”

Izvor (engleski jezik): http://www.humanrightseurope.org/2014/06/nils-muiznieks-my-fears-for-europes-youth/

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*