5.6.2014, ljudskaprava.gov.rs – Koordinacioni sastanak u vezi Programa seoskih domaćinstava

5.6.2014, ljudskaprava.gov.rs – Koordinacioni sastanak u vezi Programa seoskih domaćinstava

Dana 5. juna 2014. godine u Palati „Srbija“ na inicijativu Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije održan je koordinacioni sastanak sa gradskim sekretarom za socijalnu zaštitu, predstavnicima Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i međunarodnih organizacija koje su podržale komponentu Programa seoskih domaćinstava u Akcionom planu grada Beograda sa ciljem uspostavljanja efikasnije realizacije Programa.

Direktor Kancelarije za ljudska i manjinska prava, dr Suzana Paunović je podsetila da je Kancelarija podržala Program seoskih domaćinstava koji je predviđen kao jedno od stambenih rešenja za zbrinjavanje stanovnika novoformiranih kontejnerskih naselja u Beogradu u okviru projekta “Tehnička podrška Kancelariji za ljudska i manjinska prava za sprovođenje Strategije za unapređivanje položaja Roma u Republici Srbiji”, koji sprovodi Misija OEBS u Srbiji, a finansira Kraljevina Švedske.

Izvor: http://www.ljudskaprava.gov.rs/index.php/yu/vesti-l/857-koordinacioni-sastanak-u-vezi-programa-seoskih-domacinstava

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*