6.6.2014, fra.europa.eu – Kako ojačati zaštitu evropskih fundamentalnih prava: FRA predlaže načine za unapređenje

6.6.2014, fra.europa.eu – Kako ojačati zaštitu evropskih fundamentalnih prava: FRA predlaže načine za unapređenje

Dok su se EU ministri sastali da diskutuju o budućnosti EU politika o slobodi, bezbednosti i pravosuđu, EU Agencija za fundamentalna prava (FRA) naznačava praktične predloge u svom Godišnjem izveštaju o tome kako osigurati da ljudi u EU mogu imati bolje zaštićenim svoja prava. On takođe mapira izazove za fundamentalna prava i dostignuća koja su se dogodila tokom 2013.godine.

Kao i proteklih godina, FRA Godišnji izveštaj 2013 naznačava izazove i dostignuća u mnogim oblastima fundamentalnih prava širom EU.

Izveštaj dostupan na engleskom jeziku na sledećoj adresi: http://fra.europa.eu/en/publication/2014/fundamental-rights-challenges-and-achievements-2013

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*