6.6.2014, The Guardian – Papa Franja brani Rome u vatikanskom obraćanju

6.6.2014, The Guardian – Papa Franja brani Rome u vatikanskom obraćanju

Papa Franja je ustao protiv predrasuda nad Romima, apelujući na ljude da zadrže svoje sumnje i pozvao vlasti da pomognu onima “koji su na marginama društva” da pronađu bolja sredstva integracije.

U obraćanju na početku petodnevnog sastanka u Vatikanu o pastorskoj brizi za migrante i lutalice, papa je dodao da su Romi ponekad posmatrani sa neprijateljstvom i sumnjom i da su “jedva uključeni u lokalnu političku, ekonomsku ili društvenu dinamiku”.

“Sećam se mnogih situacija ovde u Rimu kada bih ja ušao u autobus, neki Rom bi takođe ušao, a vozač bi rekao: ‘Držite oko na vašim novčanicima’. Ovo je prezrivo; to može biti istina, ali je prezrivo”, rekao je on, prema izveštajima Ansa novinske agencije.

Izvor (engleski jezik): http://www.theguardian.com/world/2014/jun/05/pope-francis-defends-gypsies-vatican-address

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*