1.7.2014, ljudskaprava.gov.rs – “Javni sektor za sve građane”

1.7.2014, ljudskaprava.gov.rs – “Javni sektor za sve građane”

U Leskovcu, dana 30. juna 2014. godine održan je okrugli sto na kojem su predstavljeni rezultati projekta “Javni sektor za sve građane, koji je realizovala Gradska organizacija gluvih i nagluvih opštine Leskovac, u partnerstvu sa Centrom za samostalan život OSI Leskovac i Odborom za ljudska prava Leskovac.

Projekat je podržala Kancelarija za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije u okviru programa “Promocija tolerancije i ravnopravnosti u cilju unapređenja položaja osetljivih društvenih grupa”.

Izvor: http://www.ljudskaprava.gov.rs/index.php/yu/vesti-l/882-javni-sektor-za-sve-gradane

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*