1.7.2014, portalanalitika.me – Prepreke u obrazovanju romske i egipćanske djece

1.7.2014, portalanalitika.me – Prepreke u obrazovanju romske i egipćanske djece

Škola je završena i pred djecom je ljetnji raspust, jedan od najradosnijih događaja u njihovom školovanju. Sa zadovoljstvo u ljetnjem raspustu mogu uživati i djeca iz kampova na Koniku, kao i njihovi roditelji i medijatori u nastavi, jer je čak 57 prvaka od njih 62 upisanih uspješno završilo prvi razred i to sa pohađanjem nastave oko 80 odsto, podaci su Romskog obrazovnog fonda (REF).

Tek svako treće dijete završi osnovnu školu: Čuveni pjesnik, Jovan Jovanović Zmaj, kaže:”Od kolijevke pa do groba, najljepše je đačko doba”. Sa njim, međutim, ne bi bili saglasni oni koji su upućeni u obrazovanje djece iz kampova sa Konika. Podaci Svjetske banke govore da samo 32 odsto romske i egipćanskedjece završi osnovnu školu u odnosu na 98 odsto sve djece u Crnoj Gori. Kako bi povećali broj romske i egipćanske djece u osnovnim školama, ali i omogućili završetak školovanja, Romski obrazovni fond koji radi u Crnoj Gori, pridružio se složenom procesu integracije stanovnika Konika u crnogorsko društvo.

U okviru programa pod nazivom “Program pomoći za integraciju i povratak RAE populacije i drugih interno raseljenih lica koja borave u kampu Konik”, njemačka humanitarna organizacija Help (Hilfe zur Selbsthilfe e.V) i međunarodna nevladina organizacija sa sjedištem u Budimpešti, Romski obrazovni fond (REF), sprovode obrazovnu integraciju romske i egipćanske djece koja žive u kampu Konik u bliskoj saradnji sa Ministarstvom prosvjete.

Izvor: http://www.portalanalitika.me/drustvo/vijesti/152775-obrazovanje-romske-djece-u-staroj-odjei-ali-idu-u-kolu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*