10.7.2014, ERRC – Francuska nastavlja sa iseljavanjem Roma na masovnoj osnovi

10.7.2014, ERRC – Francuska nastavlja sa iseljavanjem Roma na masovnoj osnovi

Francuska nastavlja sa svojom nezakonitom i skupom politikom iseljavanja Roma koji su iskoristili svoje pravo na slobodu kretanja u okviru Evropske unije iz zemalja kao što je Rumunija. Između 1.aprila i 30.juna 2014. 3.807 Roma je iseljeno sa 40 različitih lokacija. Požari u dva naselja su ostavili 51 romsku porodicu bez kuće, dok su francuske vlasti implementirale nasiljna iseljavanja u 38 naselja.

Prema nalazima istraživanja sprovedenog od strane Evropskog centra za prava Roma (ERRC) i Ligue des droit de l’homme (LDH), 28 iseljavanja je bilo usled sudskih odluka (procedure iseljavanja inicirane od strane vlasnika zemljišta), osam iseljavanja nakon propisa lokalnog gradonačelnika ili prefekta koji su navodili sigurnosne probleme, a u dva naselja su ljudi odlučili da sami odu, usled pretnje zbog neminovnog nasilnog iseljavanja.

Tokom prva 3 meseca 2014, francuske vlasti su nasilno iselile ukupno 3.428 Roma. Nove brojke sakupljene od strane ERRC-a i LDH-a jasno pokazuju da, uprkos svojim obavezama i kritikama, francuske vlasti nastavljaju svoju politiku iseljavanja radije nego da potraže načine da osiguraju punu integraciju Roma u francusko društvo.

Izvor (engleski jezik): http://www.errc.org/article/france-continues-to-evict-roma-on-a-massive-scale/4299

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*