11.7.2014, fra.europa.eu – FRA objavila naznake ključnih razvoja u fundamentalnim pravima u 2013.

11.7.2014, fra.europa.eu – FRA objavila naznake ključnih razvoja u fundamentalnim pravima u 2013.

EU i njene države članice su preduzele daljnje važne korake u zaštiti i promociji fundamentalnih prava protekle godine, podvlači upravo objavljen rezime FRA-ovog godišnjeg izveštaja.

Ovogodišnji rezime godišnjeg izveštaja – Highlights 2013usmerava pažnju ka ključnim pravnim i političkim razvojima na polju fundamentalnih prava u 2013.godini. Ovo obuhvata nova međunarodna obavezivanja, pravne reforme i inovativne politike na terenu.

Izvor (engleski jezik): http://fra.europa.eu/en/news/2014/fra-publishes-highlights-key-developments-fundamental-rights-2013

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*