11.7.2014, NIAR – Zlatomir Jovanović o zdravlju Roma u Srbiji

11.7.2014, NIAR – Zlatomir Jovanović o zdravlju Roma u Srbiji

Zlatomir Jovanović, direktor Radio Rom iz Obrenovca, je danas izjavio ,,Novinskoj-informativnoj agenciji Roma” povodom brojnih sastanaka o strategiji za zdravlje Roma koji su se desili prethodnih nedelja: “Strategija i akcioni plan za unapređivanje zdravlja Roma u Srbiji postoje, kao i pojedinačne aktivnosti koje se bave zdravljem Roma. Međutim, da bi se zdravlje Roma suštinski unapredilo, potrebno je mnogo više resursa i potrebne su dugotrajnije i održive intervencije. Mnoge od ovih mera i intervencija su van domašaja zdravstvene zaštite. Preporuke u okviru Strategije su u takvoj formi da nisu obavezujuće i nemaju restriktivnu primenu za one koji krše zakon i mere iz Strategije. Suštinski se ne sprovode sveobuhvatne sistemske promene, koje bi trebalo da budu praćene ciljanim intervencijama koje će popraviti ono što sistem ne može da učini. Primena aktivnih mera iz Strategije terbalo bi da se primenjuje afirmativno a ne slektivno, i na taj način bi se postigao željeni cilj da planirane aktivnosti i mere budu nešto više od slova na papiru. Aktivne mere trebalo bi da daju doprinos razvijanju intervencija na nivou zajednice da se smanji zdravstveni rizik i unapredi zdravlje romske populacije, uz usvajanje novih zdravijih stilova života” – zaključio je Jovanović.

(NIAR)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*