12.7.2014, ljudskaprava.gov.rs – Konferencija o monitoringu transparentnosti rada manjinskih samouprava

12.7.2014, ljudskaprava.gov.rs – Konferencija o monitoringu transparentnosti rada manjinskih samouprava

Predstavnici Kancelarije za ljudska i manjinska prava učestvovali su na konferenciji Monitoring transparentnosti rada manjinskih samouprava i unapređenje normativnog položaja nacionalnih manjina, koju je 9. jula 2014. godine u Novom Sadu organizovao Centar za regionalizam. Konferenciji su prisustvovali predstavnici republičkih, pokrajinskih i lokalnih organa vlasti, diplomatskog kora, nacionalnih saveta nacionalnih manjina, kao i međunarodnih i nevladinih organizacija.

Izvor: http://www.ljudskaprava.gov.rs/index.php/yu/vesti-l/897-konferencija-o-monitoringu-transparentnosti-rada-manjinskih-samouprava

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*