13.7.2014, NIAR – Najčešće su ugrožena prava romske dece

13.7.2014, NIAR – Najčešće su ugrožena prava romske dece

Koncept prava deteta koji je počeo da se uvodi u normativni sistem Republike Srbije nakon 2000. godine, kroz potpunu ili delimičnu razradu u većini zakona koji se odnose na decu, potvrđen je novim Ustavom iz 2006. godine. Napredak je zabeležen i kroz prihvaćenost koncepta na planu institucionalne izgradnje uvođenjem Saveta za prava deteta pri Vladi Republike Srbije 2002. godine.

U Srbiji su u novom Porodičnom zakonu prvi put proklamovana i zaštićena neka od najvažnijih prava deteta. To su:

1. Pravo deteta da zna ko su mu roditelji;

2. Pravo deteta da živi sa roditeljima;

3. Pravo deteta na lične odnose sa roditeljem sa kojim ne živi;

4. Pravo deteta na pravilan i potpun razvoj;

5. Pravo deteta na obrazovanje;

6. Pravna sposobnost deteta;

7. Pravo deteta na slobodno izražavanje mišljenja.

Ugrožavanje prava deteta u Srbiji posebno je izraženo kod pojedinih socijalnih kategorija – siromašna deca, deca sa invaliditetom ili smetnjama u razvoju, deca bez roditeljskog staranja, posebno ona koja su smeštena u institucije, deca koja žive na ulici i deca koja rade. U većini kategorija posebno ranjive dece, najčešće su ugrožena prava romske dece.

(NIAR)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*