16.7.2014, fra.europa.eu – Direktor FRA-a podvlači potrebu za jačanjem fundamentalnih prava širom EU

16.7.2014, fra.europa.eu – Direktor FRA-a podvlači potrebu za jačanjem fundamentalnih prava širom EU

Uprkos brojnim dostignućima u oblasti fundamentalnih prava koja je EU postigla tokom godina, mnogi ljudi širom Evrope nastavljaju da trpe. Veći pristup pravdi za žrtve i jači institucionalni okvir za fundamentalna prava su dve oblasti od posebnog interesa koje je direktor FRA-a, Morten Kjaerum, podvukao kada se obratio Veću radničke partije za fundamentalna prava, građanske slobode i slobodu kretanja osoba (FREMP) u Briselu 15.jula.

Direktor FRA-a je predstavljao godišnji izveštaj agencije o izazovima fundamentalnih prava i postignućima u 2013.godini. To je bila prilika za FRA da govori o načinima na koje EU i njene države članice mogu čvršće uvrstiti fundamentalna prava u svoje donošenje politika tako što će graditi na nalazima sadržanim u izveštaju.

Izvor (engleski jezik): http://fra.europa.eu/en/news/2014/fra-director-highlights-need-strengthen-fundamental-rights-across-eu

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*