16.7.2014, NIAR – Yaron Matras: Budućnost romskog jezika u susret politici lingvističkog pluralizma

16.7.2014, NIAR – Yaron Matras: Budućnost romskog jezika u susret politici lingvističkog pluralizma

Tokom protekle dekade došlo je do pojave jezičkog pluralizma u upotrebi romskog jezika u institucijama kao što su mediji i obrazovanje: jezička kodifikacija je prvenstveno regionalna, namenjena regionalnoj publici istakao je prof Yaron Matras. Regionalne inicijative su autonomne i uvode sopstvena rešenja. Istovremeno se putem sastanaka, dopisivanja i razmene publikacija i preko interneta izgradjuje i internacionalna mreža aktivnosti na kodifikaciji romskog jezika.

Pitanje koje se postavlja pred institucije koje se bave jezičkom politikom jeste: kako sprovoditi umrežavanje i obezbediti medjunarodnu saradnju, uzimajući u obzir decentralizovana dostignuća protekle dekade. Praktični napredak je u tome da se prihvati politika jezičkog pluralizma što znači da se podržavaju regionalne inicijative i ideje, i istovremeno učvršćuje internacionalno povezivanje i saradnja. Korisnici pisanog romskog jezika trebalo bi da prihvate ideju da se u različitim kontekstima mogu koristiti različite jezičke forme i da kodifikacija može da bude elastična, usmerena ka praktičnoj komunikaciji, a ne kruta, i da bude simbol poštovanja nekog određenog standarda. Na taj način će jezik kao kolektivno vlasništvo obuhvatiti sve jezičke varijacije, a ne samo jedan jezički oblik. Takva politika odgovara specifičnom položaju jezika Roma, transnacionalne manjine čiji su regionalni centri kulturnog i javnog života razbacani na razne strane. Takođe, odgovara i mlađim generacijama govornika ovog jezika, koji su naviknuti na “pokušaje i greške’ i individualnu kreativnost i fleksibilnost pri korišćenja novih komunikacionih tehnologija kao što su tekstovne poruke, internet pričaonice i imejl.

(NIAR)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*