16.7.2014, romea.cz – Kevin Basek, volonter sa Lehigh Universizeta: romski narod se suočava sa sistemskom isključenošću

16.7.2014, romea.cz – Kevin Basek, volonter sa Lehigh Universizeta: romski narod se suočava sa sistemskom isključenošću

Tokom prve polovine jula, dva studenta sa Lehigh Univerziteta u SAD-u, Kevin Basek i Alisa Vedž, su došli u kancelarije ROMEA-e odlučivši da provedu svoje leto tako što će raditi nešto više od sunčanja, putovanja i odlaska sa jedne na drugu zabavu, kao što će većina njihovih vršnjaka učiniti, i umesto toga posvetili svoje vreme radu u neprofitnoj organizaciji kao volonteri. Organizacija Inclusion o.p.s koja se fokusira na podršku inkluziji i integraciji manjina u Češkoj Republici, u saradnji sa Kristin Novak, profesorom kliničke psihologije, su učinili mogućim priliku za međunarodno volontiranje,

Možete uporediti svoje iskustvo kod kuće sa lokalnim pristupom manjima. Kakvo je vaše iskustvo do sada?

Ja bih rekao da svaki deo sveta ima predrasude i diskriminaciju, jedina razlika su stereotipi i kvantitet manjine. Tamo gde ja živim ima malo manjina i stoga moraju da se bore sa dosta diskriminacije. Većina napada su samo verbalni i neuporedivi su sa sistematskom isključenošću sa kojima se suočavaju Romi.

Šta mislite da je greška u pristupu češkog društva manjinama? Da li smatrate da naše društvo čini nešto bolje, tj. da li vidite neke modele pristupa koje američko društvo ne uspeva da implementira?

Ja smatram da je veliki problem način na koji se vlada bavi sa obrazovanjem i to kako se lako manjine mogu segregirati u školama. Trenutno, studenti su predmet testiranja koje uključuje pitanja o temama koje nisu zajedničke svima. Obrazovanje zaslužuje da bude u prvom planu socijalne reforme.

Ostatak intervjua dostupan na engleskom jeziku na sledećoj adresi: http://www.romea.cz/en/features-and-commentary/interviews/kevin-basek-a-volunteer-from-lehigh-university-roma-people-face-systematic-exclusion

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*