17.7.2014, ERRC – Rumunski Romi obmanuti novim iseljavanjima

17.7.2014, ERRC – Rumunski Romi obmanuti novim iseljavanjima

Evropski centar za prava Roma (ERRC) i Romani Criss su duboko zabrinuti zbog jučerašnjeg prisilnog iseljavanja u Eforiji, oblast Konstanta, Rumunija. Nakon iseljavanja u septembru 2013.godine, deset romskih porodica je još jednom iseljeno pod uputstvom zamenika gradonačelnika Eforije bez obzira na rumunski i međunarodni zakon. Ovoga puta, oni su preseljeni u kontejnere koji u potpunosti ne uspevaju da zadovolje nacionalne i međunarodne standarde stanovanja. Za tri porodice uopšte nije ni obezbeđen nikakav smeštaj.

U jutro 16.jula 2014, deset porodica sa otprilike 50 osoba,uključujući decu, je iseljeno iz napuštene škole u koju su bili premešteni od strane vlasti nakon prethodnog iseljavanja u septembru 2013.godine. Sedam porodica je preseljeno u kontejnere koji ne ispunjavaju osnovne stambene standarde kao što su adekvatan sanitaran čvor, voda i struja. Uz manje od 20 kvadratnih metara prostora, kontejneri su premali da smeste sve članove porodica.

Izvor (engleski jezik): http://www.errc.org/article/romanian-roma-victimised-by-new-evictions/4303

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*