2.7.2014, ERIO – Zajedničko saopštenje: Ojačavanje kapaciteta Evropskog parlamenta da deluje protiv rasizma: parlamentarci moraju koordinisati svoje napore

2.7.2014, ERIO – Zajedničko saopštenje: Ojačavanje kapaciteta Evropskog parlamenta da deluje protiv rasizma: parlamentarci moraju koordinisati svoje napore

Evropski parlament je jedino direktno birano telo Evropske unije (EU) i jedna od najvećih demokratskh skupština u svetu. On predstavlja narod EU. Evropski parlament ko-usvaja EU zakone zajedno sa predstavnicima država članica.

Napredak ultra-desničarskih partija i partija koje propagiraju ksenofobične i rasističke ideje na izborima 22-25 maja – uz 79 članova Evropskog parlamenta koji su došli iz takvih partija – preti srži evropskih vrednosti ljudskih prava i jednakosti. Postoje stvarni rizici da bi žrtvovanje etničkih, rasnih ili verskih manjina, kao i migranata, moglo rezultovati slabijom Evropskom unijom i manjom odgovornošću za obaveze prema ljudskim pravima država članica.

Imajući u vidu gore navedeno, dole potpisani preporučuju da novo-postavljeni članovi Evropskog parlamenta osnuju čvrstu međugrupu za anti-rasizm u Evropskom parlamentu kako bi se unapredila sveobuhvatna anti-rasistička agenda.

Celo saopštenje dostupno na engleskom jeziku na sledećoj adresi: http://www.erionet.eu/doc-joint-statement_02072014

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*