23.7.2014, NIAR – „BITI, A NE IMATI“

23.7.2014, NIAR – „BITI, A NE IMATI“

Beograd, 23.07.2014. god. (NIAR) – Društveni položaj Roma u Evropi, o čemu je pisala Aleksandra Mitrović (1996,), decenijama obeležavaju isti problemi:

1. rezidencijalna (prostorna) segregacija (život u geto naseljima /mahalama/);

2. masovna nezaposlenost ili obavljanje najmanje plaćenih, necenjenih i stigmatizirajućih poslova (čistači ulica, radnici nagrobljima i u mrtvačnicama, pomoćni radnici u fabrikama);

3. blokiranost mogućnosti školovanja (visok procenat nepismenih i onih sa nesvršenom osnovnom školom i zanemarljiv procenat pojedinaca sa višom ili visokom stručnom spremom);

4. nizak nivo zdravstvene i socijalne zaštite;

5. odsustvo političke participacije i međunarodnog organizovanja kao resursa mobilizacije za očuvanje etničkog i kulturnog identiteta.

 I dalje su Romi daleko od istinske uključenosti u okvire modernog življenja. Njihova nepromenjena kulturna paradigma – „biti,a ne imati“ – odudarala je, kao što je slučaj i u današnjici, od dominantnih vrednosti i društvenih i kulturoloških obrazaca nametnutih od vladajućih.

Novinsko informativna agencija Roma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*