23.7.2014, NIAR – ROMI NA BALKANU I U SRBIJI

23.7.2014, NIAR – ROMI NA BALKANU I U SRBIJI

Dragan Todorović, profesor filozofskog fakulteta u Nišu u svom naučnom radu: ,,ROMI NA BALKANU I U SRBIJI” je napisao: Tragičnim usudom istorije, danas su Romi i najmnogoljudniji narod koji živi u dijaspori, razasuti od Indije, preko Evrope, do Severne i Južne Amerike.

Sa nikada ostvarenim pravom na sopstvenu državu, osuđeni na viševekovni život u progonstvu, oni su segotovo svikli na pogrome, ponižavanja i permanentnu društvenu,kulturnu, socijalnu, privrednu, političku i inu marginalizaciju.

Novinsko informativna agencija Roma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*