23.7.2014, NIAR – Romsko pitanje cepa Evropu

23.7.2014, NIAR – Romsko pitanje cepa Evropu

Pravobranioci osuđuju evropske zemlje jer nisu uspele da pruže zaštitu Romima, koji žive na njihovim prostorima, Međutim eksperti smatraju da situacija nije tako jednostavna.

Prema podacima Amnesty International, veliki broj od 10-12 miliona Roma, koji žive u Evropi, suočeni su sa „svakodnevnom pretnjom prinudnog iseljenja, policijskih pritisaka i napada“. „Umesto da se prizna, da je postojeća situacija rezultat nesposobnosti da se obezbedi poštovanja ljudskih prava Roma, određeni evropski lideri odlučuju se da optužuju neposredno Rome“,- iznosi se u izveštaju pravobranilačke organizacije.

To se ne odnosi samo na Rumuniju, nego i Mađarsku, Slovačku i druge zemlje Istočne Evrope. Prema mišljenju zapadoevropskih političara, odgovornost za svoje Rome oni su prebacili na imućnije susede uz Evropske unije, uz pretnje, da će u protivnom biti preduzete sankcije, čak u formi isključenja iz EU.

Po svemu sudeći, za romsko pitanje nema brzog i civilizovanog rešenja. Biće potrebni veliki napori, da Evropa sa svojim brojnim nivoima, postane homogena sa pozicije socijalno-ekonomskog razvoja, da politika nacionalnih vlada postane jasno osmišljena i pravedna prema svim etničkim grupama, koje žive na njenoj teritoriji, a mentalitet evropskog društva bude sposoban za uzajamno razumevanje i postizanje razumnih kompromisa.

Foto:RIA Novosti

http://serbiăn.ruvr.ru/2014_04_13/Romsko-pitanje-cepa-Evropu-8115

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*