24.7.2014, Kancelarija za ljudska i manjinska prava – U susret novoj Strategiji za unapređivanje položaja Roma

24.7.2014, Kancelarija za ljudska i manjinska prava – U susret novoj Strategiji za unapređivanje položaja Roma

Direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava, dr Suzana Paunović je nedavno istakla da je rad na Polaznoj studiji prilika da se izvrši uvid u stepen i uspešnost implementacije mera aktuelne Strategije za unapređivanje položaja Roma i stvore bolji preduslovi za izradu nove Strategije, koja treba da bude usaglašena sa Strategijom Evropa 2020.

Nova Strategija za unapređivanje položaja Roma mora imati jasno definisane mere i aktivnosti, ali i odgovornosti državnih organa i institucija za sprovođenje mera iz njihove nadležnosti, naglasila je Paunović.

Paunović je dodala da Kancelarija za ljudska i manjinska prava u saradnji sa Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva planira TAIEX misiju, kao jednu od aktivnosti u procesu izrade Polazne studije, a kao priliku da se čuju pozitivna iskustva zemlje članice Evropske unije u procesu inkluzije Roma i ista posluže u izradi  Strategije za unapređivanje položaja Roma.

http://www.ljudskaprava.gov.rs/index.php/yu/vesti-l/885-u-susret-novoj-strategiji-za-unapredivanje-polozaja-roma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*