25.7.2014, Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji – Napredak u poboljšanju položaja Roma

25.7.2014, Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji – Napredak u poboljšanju položaja Roma

Dvadeset opština koje su prihvatile poziv da sarađuju sa EU i OEBS su jasno pokazale da im je stalo da poboljšaju život svojih romskih sugrađana, izjavio je ambasador Majkl Devenport.

Srbija je napravila značajne pomake u unapređenju položaja Roma od usvajanja nacionalne strategije za unapređenje života te manjine, ali ona tek treba da zaživi na lokalnom nivou, izjavila je danas direktor Kancelarije za ljudska i manjinska prava Srbije Suzana Paunović.

1.... niar

Govoreći na svečanosti povodom uspostavaljanja saradnje misije OEBS i delegacija Evropske unije sa lokalnim samoupravama na projektu inkluzije Roma, Paunović je rekla da ta strategija nije samo mrtvo slovo na papiru jer se puno radilo na njenoj primeni.

Kao primer uspeha ona je navela da je više od 20.000 Roma upisano u matične knjige i tako prestalo da bude pravno nevidljivo, da je za četvrtinu više romske dece upisano u škole i da se uvode mobilni timovi sastavljeni od pedagoga, zdravstvenih radnika i predstavnika službi zapošljavanja koji će raditi na unapređenju života romskih zajednica.

1.. niar

Dvadeset opština koje su prihvatile poziv da sarađuju sa EU i OEBS su jasno pokazale da im je stalo da poboljšaju život svojih romskih sugrađana, izjavio je šef delegacije EU Majkl Devenport.

http://www.europa.rs/projects/projektne_aktivnosti/3590/Napredak+u+pobolj%C5%A1anju+polo%C5%BEaja+Roma.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*