27.7.2014, NIAR – Evropska Unija nema ujednačenu manjinsku politiku niti institucije koje bi bile usmerene prema manjinama.

27.7.2014, NIAR – Evropska Unija nema ujednačenu manjinsku politiku niti institucije koje bi bile usmerene prema manjinama.

Beograd, 27.07.2014. god. (NIAR) – Bajram Haliti, glavni i odgovorni urednik ,,Novinsko-informativne agencije Roma”, je danas izjavio za portal niar.rs: Evropska Unija nema ujednačenu manjinsku politiku.

Ona nema ni standarde, ni procedure, niti institucije koje bi bile usmerene prema manjinama. Stoga ne čudi što neke članice Evropske Unije, kao na primer Francuska, nisu prihvatile Okvirnu konvenciju. Neke od takozvanih starih članica EU su ratifikovale čak i Međunarodni pakt o građanskim i političkim  pravima Ujedinjenih nacija. Kada se radi o njenim članicama i još više kada se radi o zemljama koje žele da postanu članice EU, Evropsku Uniju zanimaju uglavnom dva momenta kada je u pitanju problematika ostvarivanja prava nacionalnih manjina. To su:

1) zadovoljstvo manjina njihovim položajem unutar pojedinačnih zemalja i
2) da li položaj manjina stvara rascepe u državama i njihovim javnjim mnjenjima.

Kada je reč o standardima Evropske Unije, često se pominju preporuke iz Kopenhagena iz 1993.godine, gde se pominju nacionalne manjine kao uslov za prijem u EU. Tu postoje dva kriterijuma: 1) da manjine  budu zadovoljne i 2) da ne izazivaju rascep u javnom mnjenju konkretne zemlje.U tom smislu, EU prema Turskoj, kao zemlji kandidatu za pridruživanje, ima zahtev da kurdski problem reši bez prolivanja krvi. Standardi EU ne idu mnogo dalje od ovih zahteva. Ni Evropski Savet, kao ni Evropska Komisija, nemaju izgrađenu politiku prema manjinskom pitanju. Evropski Parlament je počev od 1981.godine izglasao 4 rezolucije o zaštiti nacionalnih manjina.

Novinsko informativna agencija Roma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*