28.7.2014, NIAR – Zakonom o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina iz 2002. godine Romima jemči pravo na predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje na maternjem jeziku

28.7.2014, NIAR – Zakonom o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina iz 2002. godine Romima jemči pravo na predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje na maternjem jeziku

Beograd, 28.07.2014.god. (NIAR) -Zakonom o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina iz 2002. godine Romima je priznat status nacionalne manjine. Ovaj zakon pripadnicima nacionalnih zajednica jemči pravo na predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje na maternjem jeziku.

Država se obavezala da pripadnicima manjinskih nacionalnih zajednica obezbedi uslove za obrazovanje na maternjem jeziku, a dok se ne stvore uslovi za to država je obavezna da im obezbedi dvojezičnu nastavu ili pohađanje nastave na ma ternjem jeziku sa elementima nacionalne istorije, tradicije i kulture. Postoji i zakonska mogućnost da se jezik, istorija i kultura uključe u nastavni plan i program redovnih škola i da se osnivaju učiteljski fakulteti i privatne obrazovne institucije.

Pristupajući „Dekadi inkluzije Roma 2005–2015“, Vlada Republike Srbije je 2005. godine usvojila Jedinstveni akcioni plan za unapređivanje obrazovanja Roma u Srbiji.

Novinsko informativna agencija Roma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*