3.7.2014, ljudskaprava.gov.rs – Polazna studija za novu Strategiju za inkluziju Roma usklađenu sa Strategijom Evropa 2020.

3.7.2014, ljudskaprava.gov.rs – Polazna studija za novu Strategiju za inkluziju Roma usklađenu sa Strategijom Evropa 2020.

Kancelarija za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije, u saradnji sa Fondacijom za otvoreno društvo – Beograd, radi na Polaznoj studiji za novu Strategiju za inkluziju Roma usklađenu sa Strategijom Evropa 2020.

U Beogradu je planirano održavanje dva konsulatativna sastanka na kojima će se razgovarati o osnovama Polazne studije i pitanjima bitnim za inkluziju Roma, iz perspektive državnih i pokrajinskih organa, nezavisnih institucija i organizacija civilnog društva.

U okviru konsultativnog procesa, tokom jula meseca biće organizovani sastanci u Požarevcu, Vranju, Leskovcu, Šapcu i Novom Sadu sa akterima socijalnih promena u regionu, kako bi iz iskustva i potreba svojih jedinica lokalnih samouprava govorili o važnim pitanjima za inkluziju Roma.

Izvor: http://www.ljudskaprava.gov.rs/index.php/yu/?option=com_content&view=article&id=883

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*