30.7.2014, NIAR – PRAVA PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA

30.7.2014, NIAR – PRAVA PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA

SUSTINA prava Nacionalnih manjina je u zastiti i negovanju obelezja svojstvenih za naciju-kulture, tradicije, vere i jezika, tj. ocuvanju njihove nac.posebnosti i osobenosti kaže dr Bosa Nenadić .

Osim svih  ljudskih prava zajemcenih Ustavom Republike Srbije, daju im se i manjinska prava, koja mogu biti individualna i kolektivna, koja se ostvaruju u zajednici sa drugima u skladu sa URS, zakonom i medj.ugovorima.

Kolektivnim pravima pripadnici NM neposredno ili preko izabranih predstavnika odlučuju o pojednim pitanjima vezanim za svoju kulturu, obrazovanje, sluzbenu upotrebu jezika i pisma, u skladu sa zakonom.

U cilju ostvarivanja ovog prava na samoupravu pripadnici NM, mogu izabrati svoje NACIONALNE SAVETE u skladu sa zakonom. Oni su pravna lica koji se finansiraju iz budžeta i donacija,

Savet predstavlja nacionalnu manjinu u oblasti službene upotrebe jezika, obrazovanja, informisanja na jeziku nacionalne manjine i kulture, učestvuje u procesu odlučivanja ili odlučuje o pitanjima iz tih oblasti i osniva ustanove iz ovih oblasti.

NM mogu osnivati kulturna i prosvetna udruzenja koja dobrovoljno finansiraju. RS priznaje istima posebnu ulogu u ostvarivanju prava pripadnika NM –kaže dr Bosa Nenadić.

Novinsko informativna agencija Roma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*