5.7.2014, NIAR – Unapređivanje multietničkih, multikulturalnih i multikonfesionalnih manjina

5.7.2014, NIAR – Unapređivanje multietničkih, multikulturalnih i multikonfesionalnih manjina

BAJRAM HALITIBajram Haliti, glavni i odgovorni urednik ,,Novinsko-informativne agencije Roma”, je izjavio danas u pisanoj formi: Mi, priapdnici romske zajednice, se danas u Srbiji nalazimo po prvi put u ovom veku u istorijskoj situaciji, zaista istorijskoj situaciji, u kojoj se odlučuje o našoj kolektivnoj sudbini.

Pred novim demokratskim vlastima nameće se, kao prioritetan zadatak rešavanje nagomilanih elementarnih životnih problema stanovništva, nužnost što bržeg oživljavanja privrede i njene istovremene tranzicije u duhu evropskih kretanja, kao i rekonstrukcija postojećih institucija u skladu sa demokratskim načelima vladavine prava. Istovremeno, Romi zdušno podržavaju uređenje međunarodnog položaja Srbije i njenog postepenog uključivanja u evropske integracije.

Republika Srbija je multietnička, multikulturalna i multikonfesionalna zajednica. Otuda unapređivanje multietničkih, multikulturalnih i multikonfesionalnih manjina predstavljaju polaznu tačku i test demokratskog napretka zemlje, ali i kamen temeljac za njenu unutrašnju i međunarodnu stabilnost.

(NIAR)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*