7.7.2014, FRA – Agencija za fundamentalna prava radi sa Institutom za polove kako bi pomogla borbi protiv nasilja nad ženama

7.7.2014, FRA – Agencija za fundamentalna prava radi sa Institutom za polove kako bi pomogla borbi protiv nasilja nad ženama

Kao odgovor na zaključke Saveta EU od 5-6.juna 2014. o ‘Sprečavanju i borbi protiv svih oblika nasilja nad ženama i decom’, kojim su pozvane sve relevantne agenciej EU ‘da nastave sa svojim naporima u borbi protiv nasilja nad ženama i da ojačaju svoju saradnju i ujedine svoje eskpertize’ – FRA će učiniti dostupnim set podataka iz svog istraživanja sa celokupne teritorije EU o nasilju nad ženama za EUGE kako bi ga koristio u svome radu.

Po ovom pitanju FRA i EIGE sjedinjuju svoje respektivne snage kako bi ojačali potrebu za ojačanim prepoznavanjem i odgovorima na nasilje nad ženama.

Izvor (engleski jezik): http://fra.europa.eu/en/news/2014/fundamental-rights-agency-works-gender-institute-help-combat-violence-against-women

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*